Over ons

Voor het Klein Vademecum van organisaties die verband houden met (onderzoek naar) de Nederlandse adel, heraldiek en genealogie: klik hier

De Nederlandse Adelsvereniging (NAV) is opgericht in 1899. Zijne Majesteit de Koning is beschermheer van de vereniging. De NAV is de enige vereniging in Nederland, waarvan alle leden van de Nederlandse adel lid kunnen zijn, ongeacht geloof, geslacht of financiële gegoedheid. De vereniging heeft volgens de statuten drie verschillende doelstellingen:

De tweede doelstelling is van oudsher de hoofddoelstelling van de NAV. In de laatste jaren is het accent ook komen te liggen op verenigingsactiviteiten, met als doel de saamhorigheid onder de leden te ondersteunen. Ook is de NAV meer en meer aandacht gaan schenken aan de maatschappelijke belangen van de Nederlandse adel. Aldus is de NAV voor zijn leden de gesprekspartner van de Nederlandse overheidsinstanties geworden.

Jongere leden van de Nederlandse adel, in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar, hebben zich verenigd in de “Vereniging van Jongeren van Adel in Nederland - VJAN". Leden van de VJAN zijn automatisch ook lid van de NAV. In Europees verband worden de leden van de NAV vertegenwoordigd in de "Commission d' Information et de Liaison des Associations Nobles d' Europe" (CILANE).

Stichting Fonds Nederlandse Adel

Het fonds heeft als doel uitvoering te geven aan de doelstellingen van de Nederlandse Adelsvereniging. 

De stichting tracht haar doel onder meer, doch niet uitsluitend, te bereiken door:

-het verlenen van financiële ondersteuning in verband met onvermogen om in eigen onderhoud te voorzien; 

-het verlenen van financiële ondersteuning in verband met een nieuwe start na tegenslag, zoals een ontslag, een echtscheiding of schuldenproblematiek; 

-het geven van financiële steun terzake van voormeld Nederlands erfgoed

Klik hier voor meer informatie en aanvragen. 

CILANE
Meer informatie over CILANE, het Europese verband van adelsassociaties, kunt u vinden op de website (www.cilane.eu). Leden kunnen via de webmaster van CILANE toegang verkrijgen tot de informatie achter de inlog. De 'Code Ethique' (in de Franse voertaal) kunt u hier nalezen: Code Ethique CILANE.

Laatste nieuws

Agenda

Hebt u een account?Inloggen

Inloggegevens vergeten?