Lid worden

Ongeveer 11.000 mensen in Nederland voeren een adellijke titel of adellijk predicaat. Daarvan zijn ruim 1.500 volwassenen lid van de NAV en haar zustervereniging, Vereniging van Jongeren van Adel in Nederland (VJAN). 

Naast het organiseren van informele ontmoetingen, evenementen, seminars over relevante onderwerpen en het onderhouden van contacten met andere Europese adelsverenigingen in CILANE-verband (www.cilane.eu), is het wellicht minder bekend dat de hoofddoelstelling van de NAV de verlening van financiële ondersteuning, waaronder ook studietoelages, aan zo'n 75 à 80 cliënten is. Dit wordt gefinancierd uit het vermogensfonds van de NAV en uitgevoerd door het Fonds Nederlandse Adelsvereniging (FNA). Daarnaast is de NAV aanspreekpunt voor vragen over de Nederlandse adel. Tot twee maal toe voerde de NAV grootschalige wetenschappelijke enquêtes onder de Nederlandse adel en bevolking uit om de uitgedragen standpunten te kunnen onderbouwen.

Het lidmaatschap van de Nederlandse adelsvereniging staat open voor alle personen, behorende tot de Nederlandse adel (en hun echtgenotes). Als u daarover twijfelt, kunt u het filiatieregister bij de Hoge Raad van Adel consulteren (www.hogeraadvanadel.nl/adel). Jongeren van 18 tot en met 35 jaar adviseren wij om ook contact op te nemen met de Vereniging van Jongeren van Adel in Nederland (www.vjan.nl).
In Nederland verblijvende leden van bij CILANE (www.cilane.eu) aangesloten Europese adelsassociaties kunnen gastlid worden. 

Wij hopen U spoedig te mogen verwelkomen als nieuw lid van de Nederlandse Adelsvereniging.

 

Contributie
De contributie voor leden en gastleden bedraagt minimaal €20 per jaar. Daarmee ondersteunt u de charitatieve doelstelling van de NAV en heeft u toegang tot de verenigingsactiviteiten en de informatievoorziening. Twee maal per jaar ontvangt u het fraaie ledenblad.
Het rekeningnummer is NL65INGB 0000015437. Vermeldt s.v.p. 'Contributie' en uw naam en initialen.

Buitenland
Woont u in het buitenland? Dan kunt u het ledenblad en de jaarstukken in gedrukte vorm ontvangen voor een jaarlijkse extra bijdrage van €20. Het ledenblad en de jaarstukken zijn ook digitaal beschikbaar op het besloten deel van deze website. 
Het rekeningnummer is NL65INGB 0000015437. Vermeldt s.v.p. 'Bijdrage buitenland' en uw naam en initialen.

Laatste nieuws

Agenda

Hebt u een account?Inloggen

Inloggegevens vergeten?