Bestuur

Bestuur

Voorzitter
Mr. A.C.W. (Alexander) graaf van Limburg Stirum

Ondervoorzitter
Jonkheer mr. P.L.M. (Peter) van Meeuwen

Secretaris Nederlandse Adelsvereniging
Mevr. C.P. (Claudia) barones van Harinxma thoe Slooten
secretariaat@adelsvereniging.nl

Penningmeester
Ir. G.A.M. (Gilles) baron van Hövell tot Westervlier en Wezeveld

Secretaris Stichting Fonds Nederlandse Adel
Drs. M.J. (Michaëla) barones van Wassenaer

Secretariaat Nederlandse Adelsvereniging
Adres: Parkweg 1A  |  2585 JG  |  Den Haag
Tel: 06 53 755 610
E-mail: secretariaat@adelsvereniging.nl

Ledenadministratie
Drs. Anneke J. van Meurs - Storm van 's Gravesande
E-mail: ledenadministratie@adelsvereniging.nl

Administrateur
Dhr. J. (Co) van Stee, AdVision

Bestuur van het Fonds Nederlandse Adel

Mr. A.C.W. (Alexander) graaf van Limburg Stirum, voorzitter
Ir. G.A.M. (Gilles) baron van Hövell tot Westervlier en Wezeveld, penningmeester
Drs. M.J. (Michaëla) barones van Wassenaer, secretaris fonds@adelsvereniging.nl
Jonkheer ir. A.W.J. (Jurriaen) van Holthe tot Echten, bestuurslid en regiocommissaris
Jonkheer drs. R.J. (Robert) Quarles van Ufford, bestuurslid en regiocommissaris
Jonkheer mr. B.W.J.M. (Barend) de Roy van Zuidewijn, bestuurslid en regiocommissaris

Regiocommissarissen:
Drs. I.A. (Ima) de Beaufort-Six
O.M. (Otteline) barones van Verschuer
Drs. A.M.A. (Mathilde) van der Werff-barones van der Feltz

Laatste nieuws

Hebt u een account?Inloggen

Inloggegevens vergeten?