Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter
Mr. A.C.W. (Alexander) graaf van Limburg Stirum

Ondervoorzitter
Jonkheer mr. P.L.M. (Peter) van Meeuwen

Secretaris Nederlandse Adelsvereniging
Mevr. C.P. (Claudia) barones van Harinxma thoe Slooten
secretariaat@adelsvereniging.nl

Penningmeester
Jonkheer ir. H.C. (Charles) van der Wyck

Secretaris Stichting Fonds Nederlandse Adel
Mevr. drs. I.A. (Ima) de Beaufort-Six

Algemeen bestuur

Jonkheer ir. A.W.J. (Jurriaen) van Holthe tot Echten
Jonkheer drs. R.J. (Robert) Quarles van Ufford
Jonkheer mr. B.W.J.M. (Barend) de Roy van Zuidewijn
Jonkheer ir. D.L. (Diederik) Six
Mevr. O.M. (Otteline) barones van Verschuer
Mevr. Drs. A.M.A. (Mathilde) van der Werff-barones van der Feltz

Secretariaat Nederlandse Adelsvereniging
Adres: Parkweg 1A  |  2585 JG  |  Den Haag
Tel: 06 53 755 610
E-mail: secretariaat@adelsvereniging.nl

Secretariaat Stichting Fonds Nederlandse Adel
E-mail: fonds@adelsvereniging.nl

Ledenadministratie
Drs. Anneke J. van Meurs - Storm van 's Gravesande
E-mail: ledenadministratie@adelsvereniging.nl

Administrateur
Dhr. Joop Blonk

Laatste nieuws

Agenda

Hebt u een account?Inloggen

Inloggegevens vergeten?