Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter
Mr. Ruud H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier (1950)

Ondervoorzitter
Drs. Willem P. baron van Lawick van Pabst MBA (1959)

Penningmeester
Jonkheer ir. H.Charles van der Wyck (1961)

Secretaris Nederlandse Adelsvereniging
Mevr. Claudia P. barones van Harinxma thoe Slooten (1963)
secretariaat@adelsvereniging.nl

Secretaris Stichting Fonds Nederlandse Adel
Mevr. drs. Ima A. de Beaufort-Six (1959)

Algemeen bestuur

Mevr. mr. Jacoba E.F.M. den Drijver- van Rijckevorsel (1944)
Jhr. mr. Edmond Gevaerts (1965)
Jhr. mr. Willem de Jonge (1953)
D. Boudewijn baron van Lynden (1950)
Mevr. Ottelline M. barones van Verschuer (1959)
Bernt S.A. baron van Voorst tot Voorst (1960)

Secretariaat Nederlandse Adelsvereniging
Adres: Nieuwe Parklaan 56, 2597 LD  Den Haag
Tel: 06 53 755 610
E-mail: secretariaat@adelsvereniging.nl

Secretariaat Stichting Fonds Nederlandse Adel
E-mail: fonds@adelsvereniging.nl

Ledenadministratie
Drs. Anneke J. van Meurs - Storm van 's Gravesande
E-mail: ledenadministratie@adelsvereniging.nl

Administrateur
Dhr. J. Blonk

Laatste nieuws

Hebt u een account?Inloggen

Inloggegevens vergeten?