Fna

De hoofddoelstelling van de Nederlandse Adelsvereniging is de verlening van financiële ondersteuning, waaronder ook studietoelages, aan zo'n 75 à 80 cliënten. Dit wordt gefinancierd uit het vermogensfonds van de NAV en wordt uitgevoerd door stichting Fonds Nederlandse Adel (FNA).

Wilt u een aanvraag doen?
Om een aanvraag te doen kunt u per mail contact opnemen met de secretaris, mevrouw Michaela barones van Wassenaer, fonds@adelsvereniging.nl.

Schenking doen?
Het FNA heeft de ANBI-status. Daardoor is uw gift fiscaal aftrekbaar. Uw gift kunt u overmaken naar NL43ABNA0457873736 ten name van Fonds Nederlandse Adel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Legaat nalaten?
Overweegt u in uw testament een legaat aan het FNA na te laten? Vanwege de ANBI-status zijn er geen successierechten verschuldigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Publicatiegegevens
Publicatiegegevens 2014
Publicatiegegevens 2015
Publicatiegegevens 2016
Publicatiegegevens 2017
Publicatiegegevens 2018
Publicatiegegevens 2019
Publicatiegegevens 2020

Laatste nieuws

Hebt u een account?Inloggen

Inloggegevens vergeten?