Literatuur

Nederland's Adelsboek, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag 1903-heden.

Nederland's Adelsboek op 2 CDroms 1903-1923, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag 2001.

Nederland's Adelsboek,"Historisch gedeelte" deel 1& 2, Van Stockum Den Haag,1925 & 1930

Hoge Raad van Adel. De Nederlandse Adel, Besluiten en Wapen beschrijvingen, SDU, Den Haag 1989

Nederland's Adelsboek L 'Ordre de la Noblesse (6 dln, 1977-1985)

 

Jhr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche adel (1913)

J.B. Rietstap, Wapenboek van den Nederlandschen Adel (1883-1887)

 

J. Aalbers en M. Prak red., De bloem der natie: Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden, Uitgeverij Boom, Meppel en Amsterdam 1987, ISBN: 90 6009 794 7

R. Alma, C. Gietman en A. Mensema (red.), Adel en Heraldiek in de Nederlanden, adellijke identiteit en representatie, Uitgeverij Verloren 2012, ISBN 978 90 8704 324 7

Brunner, E., La transmission du nom de famille et le droit nobiliaire, Publicatie van C.I.L.A.N.E. 1999

I.H. Gosses. Welgeborenen en huislieden (1926)

P.W.A. Immink, De Hollandse welgeborene. in versl. en meded. van de Ver. tot uitgaaf van bronnen van Oud-Vaderlands Recht, X nr 2 ( 1948)

G.J. ter Kuile. Karolingische standen en ministerialiteit in Nederland, in Rechtshist. opstellen, aangeb. aan A.S. de Blécourt(1939)

Y. Kuiper. Adel in Friesland 1780-1880, Wolters-Noordhof, Groningen 1993

Y. Kuiper. Adel in Nederland in "Edel voor Adel" uitgave Nederlandse Adelsvereniging, Den Haag 2003.

Y. Kuiper, B. Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw, de rijkdom van het buitenleven in de Republiek, Uitgeverij Verloren 2015, ISBN 978 90 8704 538 8

Y. Kuiper, N. Bijleveld en J. Dronkers (red.), Nobilities in Europe in the Twentieth Century, reconversion strategies, memory culture and elite formation, Uitgeverij Peeters, Leuven, ISBN 978 90 429 3227 2 

E.Ketelaar-de Vries Reilingh. Nederlandse Adelsvereniging honderd jaar, in "Edel voor Adel" uitgave Nederlandse Adelsvereniging, Den Haag 2000.

J. Moes, Onder Aristocraten, over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland 1848-1914 , Uitgeverij Verloren 2012, ISBN 978 90 8704 295 I.Montijn, Hooggeboren - 250 jaar adellijk leven in Nederland, uitgeverij Contact Amsterdam en Antwerpen 2012, ISBN 978 90 254 3207 2

I.Montijn, Leven op Stand 1890-1940, Uitgeverij Thomas Rap 1998, ISBN 90 6005 539 x

H.K.F. van Nierop, Van ridders tot regenten, de Bataafse Leeuw, Amsterdam 1990

Jhr. D.G. Rengers Hora Siccama, Over welgeborenschap en schotbaarheid in "Rechtshist. opstellen", aangeboden aan mr SJ Fockema Andreae (1914)

J.A. Röell, Oververtegenwoordiging van (Utrechtse) adel in het ledenbestand van het Genootschap Kunstliefde,1850-1916, in Jaarboek Oud-Utrecht, 2014, pagina 177-208, plus digitale bijlage te raadplegen op www.oud-utrecht.nl / publicaties / jaarboek 2014

O. Schutte. Les titres du Premier Empire Francais en relation avec les Pays-Bas (1980)

O. Schutte. La noblesse des Pays Bas in publicatie van CIlANE 1999

Jhr. CC van Valkenburg. Nederlandse Adel (AO-reeks. nr 1011) Amsterdam 1964

A. Pauw van Wieldrecht. Het dialect van de Adel, Hes uitgevers Utrecht, 1985

Jkvr. J.M.van Winter. Ridderschap, ideaal en werkelijkheid, van Dishoeck, Bussum,1965

Laatste nieuws

Hebt u een account?Inloggen

Inloggegevens vergeten?